Primeri uporabe Kmetijskih evidenc

prijava | prikaz GERK-ov na spletu | kreiranje petletnega kolobarja na spletu | dodajanje novega opravila na spletu | kreiranje enostavnega opravila | kreiranje zapletenega opravila | prikaz GERK-ov v blizini | prikaz GERK-ov na tablici | sledi mi

Prijava

Posnetek prikazuje postopek prijave v spletno aplikacijo.

Prikaz GERK-ov na spletu

Posnetek prikazuje postopek prikaza GERK-ov na karti.

Kreiranje petletnega kolobarja na spletu

Posnetek prikazuje kreiranje petletnega kolobarja.

Dodajanje novega opravila na spletu

Posnetek prikazuje postopek dodajanja novega opravila.

Kreiranje enostavnega opravila na tablici

Posnetek prikazuje kreiranje enostavnega opravila.

Kreiranje zapletenega opravila na tablici

Posnetek prikazuje kreiranje zapletenega opravila.

Prikaz GERK-ov v bližini

Posnetek prikazuje funkcionalnost prikaza GERK-ov v bližini.

Prikaz GERK-ov na tablici

Posnetek prikazuje prikaz gerkov na tablici.

Sledi mi

Posnetek prikazuje funkcionalnost "Sledi mi".