Več

Dosedanja praksa vodenja kmetijskih evidenc številnih kmetijskih gospodarstev temelji ali na zapisih v zvezek ali v elektronski obliki preglednic ali drugih namenskih namiznih rešitvah. Te rešitve pa niso sodobne in skladne z zahtevami sodobnega kmeta, ker:

  • ne omogočajo vpisov del na terenu
  • ne delujejo kot pripomoček, ki bi pomagal pri kmetijskih opravilih
  • zahtevajo dodatno skrb po že opravljenih delih.
Posledično se dogodi, da se pozabi zabeležiti izvedena dela, kar vodi v netočne evidence in lahko nastopijo težave ob obisku nadzora. Dodatna slabost pa je, da so obstoječe rešitve namenjene za pisarniška dela in na terenu terenu ne pomagajo z informacijami o posevkih, GERKih, ki so nujna pri pripravi mešanice škropiv itn...

Zato rešitev elektronsko upravljanje kmetijskih evidenc vpeljuje številne prednosti pred kalsičnim vodenje, ker omogoča:

  • vpis podatkov na terenu, doma ali v pisarni
  • prostorsko poizvedbo po kulturi in sorti na GERK
  • prikaz trenutne lokacije in lokacije GERKa
  • številna poročila za potrebe nadzora
  • točen pregled porabe škropiv, delovnih ur
  • trajno hrambo podatkov
  • izvoz podatkov (xlsx).

S programom Kmetijske evidence hitro in cenovno ugodno vzpostavite natančen pregled vloženega dela, porabljenega materiala po GERKih in spravilo posevka. Vodite evidence na intuitiven način učinkovito, natančno in sodobno.